วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560

About Us

  • หมวด: About Us
  • เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2558 21:15
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 2445

 

สถิร สุข อาสนม

My Peace Yoga

 

อาศรมโยคะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ โดยให้ผู้ฝึกเข้าถึงความเป็นตัวตนที่เราประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆ (ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ) และได้นำหัวใจหลักของการทำอาสนะ (Asana) เข้ามาปฏิบัติต่อผู้ฝึก ตามหลักของ Patanjali Yoga Sutra และ Hatha Paditika Sutra ทำให้ผู้ฝีกได้เข้าถึงความเป็นอาสนะ ไม่ใช่แค่เพียงร่างกาย ที่จะเกิดความสมดุลแต่รวมถึงทั้งจิตใจที่ได้ ปรับให้มีสติและเป็นสมาธิมากขึ้น ทำให้ผู้ฝึกมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นๆไป ทุกครั้งที่ผู้ฝึกเข้ามาฝึกที่ My Peace Yoga จะได้พบบรรยากาศ ของอาศรมอัน สะอาด เงียบ สงบ อุปกรณ์มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ฝึกเข้าถึงความเป็นตัวตนและความเป็นโยคะอย่างแท้จริง ครูผู้สอน ทุกท่านมีความรู้ความชำนาญในการ ถ่ายทอดหลักวิชาโยคะอย่างแท้จริง ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับทุกประโยชน์ที่ชัดเจนและเห็นผลเป็นองค์รวม(Holistic) เพื่อสมดุล กายและใจในแต่ละวิถีชีวิต

 My Peace Yoga Ashram ของเราได้รับการรับรองจาก World Yoga Alliance (Certified Yoga School) โดยเปิดทำการสอนโยคะในชีวิตประจำวัน, คอร์สครูโยคะและ โยคะรีทรีต อุปกรณ์โยคะ และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          

 

My Peace Yoga, an ashram yoga that was inspired by the nature,let students understand that our body is a contribution of many different elements (earth, water, wind and fire) and uses the core of practicing Asana,according to Patanjali Yoga Sutra and Hatha Padititika, to teach.Let Students understand the true meaning of Asana.Practicing doesn’t only help balance you physical body, but also helps in ameliorate our emotional,to concentrate and have more conscious in our daily life.With the clean and peaceful environment, you’ll be able to feel the world of ashram in every time you visit My Peace Yoga. Standard equipment is used to help students understand and go a step closer to the world of Yoga.Because our instructors here are all a professional in this field, students can make sure that they will get the best in both knowledge and result in a holistic way.My Peace Yoga Ashram was certified by the World Yoga Alliance (Certified Yoga School).  We have  different classes for you to choose:

Yoga for daily, Yoga for teaching, and Yoga retreat. Moreover, you can also find all Yoga equipment andhealth care products here.

 

 If you can breathe then you can do yoga.

If you know how to control your breathing, Yoga would not be difficult for you understand Asana, Breath,Meditation, Philosophy (Purna Yoga) from My Peace Yoga to promote a healthy and happy life for you and your love ones. Understanding Asana; breathing, meditation, philosophy, can help promote a daily healthy life, not only for you, but also for your love ones.

We do not only provide a variety of Asana classes but also we focus on your mind and daily life to giveyou more Understanding andknowledge about yoga. We don’t only provide a variety of Yoga classes for you to choose, but we also aim to make you understand and enlighten you more about Yoga. Our studio is simply, nice ambient and full of good people where you can relax your busy day and enjoy yoga practice at the same time. Our Studio has a simply yet superior ambient, where you can easily make acquaintance and relax yourself while practicing.

Login