วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560

FavouritesEmail

Yoga Retreat Program

โปรแกรม การเข้าสู่วิถีโยคะระยะสั้น 4 วัน 3 คืน โดยจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งเราจะมีการอบรมผู้เข้าร่วม

ด้วยความเข้าใจพื้นฐานของโยคะตามตำราและมีการฝึกปฏิบัติในแต่ละวัน พร้อมทั้งความเข้าใจ เรื่อง กายวิภาค

อาหาร สุขภาพ ไปจนถึงวิถีที่สมดุลซึงผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ที่ครอบคลุมศาสตร์โยคะ

มากกว่าแค่การฝึกอาสนะอย่างเดียว Yoga Retreat เป็นคอร์สระยะสั้นในการต่อยอด

ต่อการฝึกโยคะในระดับถัดไปหรือสำหรับผู้สนใจในศาสตร์การเป็นครูโยคะมืออาชีพอีกด้วย

 

My Peace Yoga Retreat Program is a short Program that helps you understand Yoga within 3 days and 2 nights.

This program will only be arranged trice a year. There will be training, both in principles and practices,

for those who participate in each day. Topic that will be spoken will be from physical body, nourishment,health,

to how to balance your body system. Participants will receive not only the benefit in practicing yoga,

but also to truly understand the principles of it.Yoga Retreat will also help you build up the basic in practicing yoga for

other courses too.

Dates

Course:
Level:
Code Course Title Start Date Finish date Location Price*
yg-yrp-001 Yoga Retreat Program  New ต.ค. 15, 2558 ต.ค. 31, 2558 Not Specified 4500.00 THB
*VAT excl.

List of interested parties

Course:
Level:
Code Course Title Location Price*
*VAT excl.